loading...

1.1. Scurt istoric

 

 

Târgovişte - oraşul în care CHIMLIN S.A. îşi are sediul - poate concura cu oricare dintre centrele culturale şi economice ale Europei.

Leagăn de cultură şi civilizaţie, atestat documentar de peste 600 de ani, Târgovişte a fost timp de trei secole reşedinţă domnească şi capitală a Ţării Româneşti. Vestigiile istorice păstrate până astăzi sub pavăza Turnului Chindiei (simbol heraldic recunoscut al judeţului), reuşesc să susţină renumele de "Florenţă Valahă" a cetăţii întemeiate de Mircea Cel Bătrân.

 

Dacă istoria oraşului se scrie de secole, CHIMLIN S.A. numără şi ea peste o jumătate de secol de existenţă. Oraş şi companie, se identifică la un moment dat prin aceleaşi valori: tradiţie, continuitate, reconstrucţie, stabilitate.

Societate pe acţiuni cu capital integral privat, CHIMLIN S.A. a parcurs un drum mereu ascendent, devenind unul din principalii producători autohtoni de sisteme de acoperire cu rol de protecţie şi decorativ, destinate unor sectoare variate de activitate (construcţii civile şi industriale, construcţii de maşini, industria lemnului, etc.).

Echipa de conducere este o echipă omogenă, care îmbină competenţa profesională cu experienţa şi spiritul novator, utilizând strategii şi tehnici adecvate.

 

 Societatea CHIMLIN S.A. are un bun renume, credibilitate şi statut de "PARTENER CARE ÎNVINGE TIMPUL".

 

Marca CHIMLIN®, sub care se produc şi se comercializează produsele acestei întreprinderi, are la baza cea mai modernă tehnologie din domeniu, răspunzând tuturor cerinţelor şi exigenţelor actuale.

 

 

1.2. Produsele comercializate

 

 

Grundurile sunt produse de acoperire cu proprietăţi anticorosive folosite ca prim strat în sisteme de vopsire, asigurând aderenţa între suprafaţa metalică şi următorul strat din sistemul de vopsire. (grunduri metal lemn, grundziv - grund anticorosiv pe bază de răşini alchidice, grund pentru binale, grundziv-grund anticorosiv pe bază de răşini alchido-melaminice, grund anticoroziv alchido-acrilic seria 5620, grund epoxidic bicomponent, grund clorcauciuc).   

Chiturile sunt produse utilizate la nivelarea şi uniformizarea suprafeţelor metalice, intrând în componenţa sistemelor de vopsire (chituri lemn metal geam beton / zidărie, chit de cuţit seria 5201, chit de stropit seria 5201, victoplast, echiplast- chit epoxidic bicomponent, chit epoxidic seria 3200, vidurin, chit romalchid, superglet).      

Vopselele sunt produse de acoperire utilizate ca strat intermediar sau final în sistemele de vopsire, formând pelicule protectoare şi decorative lucioase, aderente şi foarte rezistente în timp (pe bază de uleiuri vegetale, alchidice klass, epoxidice, vopsea intermediară epoxidică, clorcauciuc, pentru marcaj rutier vopsea de marcaj rutier).

Emailurile sunt produse de acoperire care conferă proprietăţile de luciu şi de rezistenţă la condiţiile de mediu, folosite ca strat final (alchidice, alchido-melaminice, alchido-acrilice email seria 5620, epoxidice bicomponente email epoxidic, clorcauciuc email clorcauciuc).

 Lacurile sunt produse utilizate pentru lăcuirea obiectelor situate la interior sau la exterior formând pelicule incolore sau colorate, cu aspect plăcut, transparente, foarte lucioase, aderente şi foarte rezistente în timp (lac pentru parchet, lac alchido-melaminic 5001, lac pentru lemn, lac electroizolant, lac epoxidic bicomponent).

Diluanţii sunt produse utilizate pentru diluarea produselor peliculogene până la obţinerea vâscozităţii corespunzătoare în funcţie de metoda de aplicare (diluant pentru produse pe bază de răşini alchido-melaminice, diluant pentru produse pe bază de răşini alchido-acrilice, diluant pentru produse pe bază de răşini epoxidice, diluant general pentru produse epoxidice, diluant pentru grunduri epoxidice, diluant pentru produse pe bază de clorcauciuc, diluant pentru produse pe bază de clorcauciuc, diluant pentru vopsea de marcaj dilurom).

loading...