loading...

           Înainte de a aborda piaţa telecomunicaţiilor prin prisma celor două elemente  ale sale ,oferta şi cererea  de servicii , trebuie subliniat faptul că telecomunicaţiile joacă în cadrul serviciilor şi a economiei în general un rol aparte.

 

 

           OFERTA DE SERVICII

 

 

 

          Oferta de servicii în telecomunicaţii este formată în principal de servicii de telefonie vocală şi servicii de telex la care se adaugă şi servicii de televiziune prin cablu , servicii de conectare prin INTERNET , transmisii de date,voice-mail ,paging şi servicii de telefonie mobilă.

          Prin structura serviciilor  se poate spune că  are un caracter omogen şi bine individualizat.

          Deşi această ofertă  este oferită global,indiferent de abonaţi ,ea este totuşi consumată individual  şi diferit de către aceştia .

          Din aceste servicii,cele de telefonie vocală  deţin prioritatea centrală în cadrul strategiei de dezvoltare a Societăţii ROMTELECOM SA .

          Această ofertă este condiţionată de  capacitatea  echipată a centralelor telefonice . Pe măsură ce această capacitate  instalată de  linii telefonice  va creşte şi oferta de servicii  de telefonie  va fi mai mare .

         Putem spune că această creştere a ofertei de servicii  de telecomunicaţii a ROMTELECOM este condiţionată din punct de vedere tehnic .

        Din punct de vedere structural , oferta de servicii  în telecomunicaţii se împarte în două categorii de servicii : 

•de bază

•periferice

Serviciul de bază oferit de societatea de telecomunicaţii constă în asigurarea convorbirilor telefonice .Acest serviciu  asigură nevoia clientului de a vorbi la telefon ,de a comunica .

Serviciile periferice  sunt acele servicii de mai mică importanţă care completează oferta serviciului de bază.

          De exemplu : serviciul ,,Apel telefonic la ora dorită”, ,,Deranjamente”, ,,Informaţii privind  numerele de telefon ale abonaţilor” , ,,Ora exactă” .

          În serviciile de telecomunicaţii, un serviciu periferic  ca transmiterea de documente prin fax  , poate constitui pentru un anumit abonat motivul principal pentru care el apelează la acest serviciu. Astfel , acest serviciu poate fi pentru acest abonat  un serviciu de bază . 

 

 

 

 

 

        

CEREREA DE SERVICII

 

 

          Cererea de servicii în telecomunicaţii face parte din nevoile  primare ale consumatorilor , alături de cele de igienă, şi sănătate, transport , reparaţii şi întreţinere şi au o elasticitate foarte scăzută.

          Această cerere de servicii  de telecomunicaţii, ca de altfel orice altă cerere  de servicii , are o anumită variabilitate  în timp : zilnică, săptămânală sau chiar anuală. De exemplu : 

•în cadrul aceleiaşi zile ,dimineaţa se constată o cerere  ridicată din partea  abonaţilor juridici ,iar după-amiaza  din partea abonaţilor fizici;

•la începutul săptămânii  ponderea mai mare  în cererea de servicii o deţin persoanele juridice , iar la sfârşitul săptămânii raportul se inversează în favoarea persoanelor fizice ;

•în preajma celor mai importante sărbători  ale anului : Sărbătorile de iarnă , de Paşti. 

      Cererea de servicii este mult mai mare din punct de vedere  al volumului convorbirilor telefonice  ale persoanelor juridice .

      Persoanele juridice care deţin 10% din totalul abonaţilor aduc 80% din venituri , în timp ce abonaţii rezidenţiali , care deţin o pondere de 90% în  totalul abonaţilor  aduc venituri de 20%  din total . 

      Se constată o creştere a numărului de convorbiri  interurbane  după orele 19,00 când sunt reduceri ale tarifelor şi o scădere a numărului acestora când abonaţii  persoane juridice nu vorbesc la telefon .

      Variabilitatea cererii poate fi şi din  punct de vedere geografic.

       De exemplu : una este  cererea de servicii în Bucureşti şi alta în Mediaş sau într-o comună oarecare , atât în serviciul de bază , cât şi pentru serviciile periferice .

       Cert este că  această cerere de servicii  se manifestă la nivelul întregii ţări.

 

loading...