loading...

Diagnostic, profilaxie şi combatere

 

Caractere generale  

 

           - erupţie eczematoasa pe pielea glabra şi/sau enantematoas pe mucoasele căilor anterioare

            - leziunea variolică este stadială: - maculă

                                                                 - papulă

                                                                 - veziculă

                                                                 - pustulă

                                                                 - crustă

                                                                 - cicatrizare

            - evoluţie in general benignă (excepţie ovinele – se întâlnesc şi forme maligne grave)

            - sunt produse de poxvirusuri caracteristice pentru fiecare specie

            - sunt epiteliotrope şi incluziogene (incluzii în citoplasma)

            - trecerea prin boală asigură imunizare durabilă

 

Diagnostic de suspiciune

 

          Particularitaţi epidemiologice

 

Receptivitate : toate mamiferele, om şi păsarile

 

          Factori de risc : -    vârsta (tineretul prezinta forme mai grave)

-sezonul (secetoase)

-alimentaţia (carenţe nutriţionale vitamino – minerale)

-supraaglomeraţiile

 

Surse de infecţie : 

 

primare  – animalele bolnave cu leziuni (acestea elimină cantiăţi  

                  mari de virus prin lichidul de veziculă şi prin crustele care cad)

secundare – elementele mediului ambiant contaminate

 

 

Căi de transmitere : - calea respiratorie (prin aerosoli în care se afla particule de

                                   cruste descuamate

                                 - calea digestivă (apă şi furaj)

                                 - transcutanată (prin intermediul insectelor  

                                    hematofage : ectoparaziţi) sau accidental prin soluţii de

                                    continuitate : tăieturi, răni

   

Dinamica epidemiologică : sporadico - enzootică 

 

Tablou clinico - lezional     

 

- incubaţia 8 – 14 zile

- apar semne generale şi erupţii cutanate sau/şi mucoase

- la taurine, cabaline, caprine, om se observa toate etapele eczantemului bine

  delimitate, în timp fiecare având o evoluţie de aproximativ 2 – 3 zile

- ovinele şi caprinele exprimă slab stadiul de veziculă iar la păsări lipsesc stadiul

  de veziculă şi pustulă aspectul fiind nodular

- bovine - boala debutează cu hipertermie discretă, scăderea producţiei de lapte, 

   sensibilitate la nivelul ugerului, apoi apar leziuni caracteristice ; macula se 

   continuă stadiul de papulă si veziculă în jurul lor se observă  un halou eritematos 

  (diagnostic diferenţial febra aftoasă localizare mamară)  

- intervalul de la infecţie la cicatrizare este de 3 – 4 saptamâni

- în afară de localizarea mamară se mai pot observa leyiuni pe gât, faţa interna a

  coapselor şi la nivel genital

- boala se observă mai frecvent la vaci decât la tineret sau masculi    

- cal - evoluează benign, atât eczantematos cât si enantematos în localizarea bucala 

  se observă eczantem peribucal, perinazal, enantem bucal mai puţin pe faţa dorsala 

  a limbii, nazal şi conjunctival  

- în forma cutanata localizare la nivelul chişiţei şi necesită diagnostic diferenţial cu 

  ariceala (inflamaţia chişiţei)

-  suine – evolueaza benign, afebril cu leziuni în diferite stadii localizate la niv

   abdomenului, urechi, rât, faţa internă a coapselor      

- poate evolua şi generalizat în special la tineret care se contaminează consecutiv 

  contactului cu mamele

- leziunile pot fi prezente şi la nivelul mucoaselor interne; vindecarea poate fi 

  spontană sau leziunile se pot complica cu germeni oportunişti → tratament 

             paleativ  şi antibioterapie profilactica

- ovine – forme tipice şi atipice, benigne şi maligne

    

        a) Forma tipică : - sindrom febril 41 – 42 °C

                         - catar al căilor respiratorii şi sensibilitate cutanată crescută pentru 

                           ca după 1 – 2 zile să apară erupţia variolică care poate fi localizată

                           (la nivelul regiunii glabre) sau generalizată 

 

Implicaţii economice – scăderea producţiei de lapte

                                   - scăderea sporului mediu zilnic al berbecuţilor

                                   - morbiditate 100%

                                   - mortalitate 60% la miei

                                   - avorturi la gestante

                                   - deprecierea lânii

 

         b) Forme atipice - variola de piatră – benignă – nu are toate etapele eczantemului

                                    - forma ocultă cu enateme

                                    - forma confluentă – o complicare a eczantemului prin unirea 

                                                                       leziunilor cutanate

- forma hemoragică (vărsatul negru)

- forma gangrenoasă

 

Leziuni

 

- inflamaţie catarala, hemoragică purulentă a mucoaselor capului, aparatului 

  respirator, digestiv cu apariţia de noduli şi ulcere

- nodulii au aspect translucid cu conţinut necrotic sau cu aspect tumoral, aceştia 

  frecvent apar în ficat, pulmon, splina, rinichi

- in forma hemoragică şi gangrenoasă – infiltraţii sero – hemoragice in ţesutul 

  conjunctiv sub cutan

loading...