loading...

ATRIBUTIVA

(AT)

 

I.DEFINIŢIA: propoziţia subordonata care la nivelul frazei indeplineste rol de At al unui substantiv sau substitut al substantivului din propoziţia regentă.

Exemplu: 

 

“… am făcut o greşeală  / care nu se mai întoarce.” (P. Ispirescu)

care greseala? – care nu se mai intoarce

 

II.REGENT:

1.substantive:

 

ex. : Turcii nu taie decât capetele  /  care se pleacă.  Spunea poveşti  / care fascinau pe oricine.

 

2.pronume: 

 

Sunt aproape iertaţi aceia / care mărturisesc. Luaţi-o înainte voi, care cunoaşteţi drumul.

 

3.numeral:

 

ex.: I-am prins pe cei doi  / care au furat.

 

III.CONECTIVE:

1.conjucţii subordonatoare: că, să , daca, de, ca să

 

ex. : Nu şi-a pus niciodată întrebarea / dacă fiecare lucru are un rost. A simţit nevoia / să-i mulţumească. 

 

Maria  trăia cu o nădejde veche: / să dea acel loc nepotilor… Aveam avantajul / că ştiam précis .

 

2.pronume relative: care , cine, ce, cît, ăl de, ceea ce

 

ex. : A început o poveste despre toate / câte s-au întâmplat. Îl uimeşte / ceea ce s-a îmtâmplat. Vine flăcăul / ăl de îl cunoşti. 

 

3.adverbe relative: cum, unde,când.cum,cât (cu sau fără prepoziţie)

Ex.: După felul [în care vorbea] mi-am dat seama că minte. Păstrez în minte clipa / când am descoperit adevărul.

 

 

IV.TOPICĂ / PUNCTUAŢIE

 

1.AT stă de obicei după regentă.

Ex.: Spui vorbe /care mă dor. 

 

 

2. AT poate fi intercalată în regentă

Ex.: Florile [al căror parfum îl simţi] sunt nişte frezii albe.

 “Vântul [pe care îl lăsa în urmă] îndoia stejarii, frângându-i ca pe nişte nuiele.” 

(B. Ştefănescu- Delavrancea)

Obs.: în regentă pot fi intercalate 2 sau mai multe AT (coordonate sau nu ):

Ex.: “Forţa vitală a acestor pământuri [cărora localnicii le spun “Baltă”, / şi  asupra cărora  năvălesc ţăranii cu plugurile –] e de cea mai pură esenţă cosmică.” (G. Bogza)

“ Gândul ca vântul cel nevăzut  [care nu cunoaşte hotare, nici stavilă,  ] ca sufletul acesta viu şi liber [ care rătăceşte în voie…  ] astfel rătăcea şi el.”  1/

2.regenta poate avea 2 sau mai multe AT coordonate:

ex.: “ Şi tot acum treizeci-patruzeci de ani, s-au găsit câţiva cărturari, / care s-au dus în Celei  / şi (care) au dat cu târnăcopul în masivul ruinelor…”/ (G. Galaction)

obs.: AT2 şi AT3 determină acelaşi cuvânt (cărturari) şi de aceea conectivul poate fi folosit înaintea fiecărei AT sau o singură dată, înaintea celeilalte AT fiind subînţeles.

3.AT determinativă ( care aduce o precizare necesară regentului) nu se izolează prin 

virgulă de regentă.

Ex.: 

1*. Iată persoana în care poţi avea încredere. 

2*. “Aici lângă Iablanicioara, l-a ajuns într-o zi vestea că Alexandru Şuţu a murit.” (G. Galaction)

3*. “ Fabula cu care-ncepem ţine locul de prefaţă…” (T. Arghezi)

4*. Se află o privelişte … cum nu e alt ape lume. (M. Sadoveanu)

obs. : 

-în ex.1*, 2*. 3* AT aduce o precizare necesară pentru IDENTIFICAREA obiectului denumit (persoana, vestea, fabula);

-în ex.4* AT are rolul de a CALIFICA obiectul denumit (privelişte);

-AT determinative de identificare / calificare nu se despart niciodată de regent prin virgulă şi sunt introduce de obicei prin conjuncţii subordonatoare şi pronume relative în D (cui), dar pot fi introduce şi de pronume relative sau adverbe relative.

4.AT explicativă (aduce o precizare suplimentară regentului) se izolează prin virgulă de regenta ei.

Ex.: Romanul “Neamul Şoimăreştilor” , care urmăreşte evoluţia personajului Tudor Şoimaru, este o descriere prin excelenţă istorică.

Obs.: AT explicativă  are în vorbire o intionaţie mai joasă decât regenta şi de aceea se izolează prin pauză , iar în scris prin virgule. Dacă AT explicativă este intercalată în regentă , ea se pune între virgule sau linii de pauză.

Ex.: “Să trecem puţin la munţii dinspre apus, a căror origine este vulcanică.” (G. Bogza)

“Vederea acestei lupte, care I se păruse cumplit de crâncenă, atât îl mişcase, incât a povestit-o şi altora.

Obs. : AT izolate determină de obicei un substantive  propriu sau un pronume personal/ posesiv.

loading...