MODURILE PERSONALE

 

INDICATIVUL arată o acţiune,sigură, reală.

 

PREZENTUL indică desfăşurarea acţiunii în momentul vorbirii. Sufixele şi desinenţele de prezent sunt:

 

               Conjugarea I   Conjugarea a II-a

eu învăţlucrezaflueu par

tu înveţilucreziaflitu pari

el/ea învaţălucreazăaflăel/ea pare

noi învăţămlucrămaflămnoi părem

voi învăţaţilucraţiaflaţivoi păreţi

ei/ele învaţălucreazăaflăei/ele par

 

Conjugarea a III-aConjugarea IV-a

eu mergeu dormiubeschotărăsc

tu mergitu dormiiubeştihotărăşti

el/ea mergeel/ea doarmeiubeştehotărăşte

noi mergemnoi dormimiubimhotărâm

voi mergeţivoi dormiţiiubiţihotărâţi

ei/ele mergei/ele dormiubeschotărăsc

 

TRECUTUL indică desfăşurarea acţiunii înainte de momentul vorbirii

 

IMPERFECTUL exprimă o acţiune trecută, care se desfăşoară în acelaşi timp cu o altă acţiune trecută,

arătând durata sau repetarea. Sufixele şi desinenţele de imperfect sunt:

 

Conjugarea  IConjugarea a II-a Conjugarea a III-aConjugarea a IV-a

eu învăţameu păreameu mergeameu dormeam

tu învăţaitu păreaitu mergeaitu dormeai

el/ea învăţapăreael/ea mergeael/ea dormea

noi învăţam    păream noi mergeamnoi dormeam

voi învăţaţipăreaţivoi mergeaţivoi dormeaţi

ei/ele învăţaupăreauei/ele mergeauei/ele dormeau

 

PERFECTUL COMPUS exprimă o acţiune trecută, terminată în momentul vorbirii. Este alcătuit din

forme specifice ale verbului auxiliar a avea+participiul verbului de conjugat

 

eu am

tu aiînvăţat

el/ea apărut

noi ammers

voi aţidormit

ei/ele au

 

PERFECTUL SIMPLU exprimă în limba literară o acţiune petrecută şi încheiată în trecut. În limba

literară, este timpul povestirii la persoana a III-a. În limba vorbită, este folosit doar în anumite regiuni

ale ţării (în Oltenia mai ales) şi exprimăo acţiune terminată de curând. Sufixeleşi desinenţele de perfect

simplu sunt:

 

Conjugarea  IConjugarea a II-aConjugarea a III-aConjugarea a IV-a

eu învăţaieu păruieu meseieu dormii

tu învăţaşitu păruşitu merseşitu dormişi

el/ea învăţăel/ea păruel/ea merseel/ea dormi

noi învăţarămnoi părurămnoi merserămnoi dormirăm

voi învăţarăţivoi părurăţivoi merserăţivoi dormirăţi

ei/ele învăţarăei/ele părurăei/ele merserăei/ele dormiră

 

MAI MULT CA PERFECTUL exprimă o acţiune trecută şi terminată înaintea altei acţiuni trecute.

Sufixul şi desinenţele de mai mult ca perfect urmează după sufixul deperfect simplu şi sunt:

 

Conjugarea  IConjugarea a II-aConjugarea a III-aConjugarea a IV-a

eu învăţasemeu părusemeu mersesemeu dormisem

tu învăţaseşitu păruseşitu merseseşitu dormiseşi

el/ea învăţaseel/ea păruseel/ea merseseel/ea dormise

noi învăţaserămnoi păruserămnoi merseserămnoi dormiserăm

voi învăţaserăţivoi păruserăţivoi merseserăţivoi dormiserăţi

ei/ele învăţaserăei/ele păruserăei/ele merseserăei/ele dormiseră

 

VIITORUL indică o acţiune ce se va desfăşura după momentul vorbirii. Viitorul are forme literare de limbă scrisă şi de limbă vorbită.

 

VIITORUL SIMPLU (viitorul pentru limba scrisă) este alcătuit din forme specifice ale verbului a vrea+

infinitivul verbului de conjugat.

 

eu voi

tu veiînvăţa

el/ea vapărea

noi vommerge

voi veţidormi

ei/ele vor

 

Viitorul pentru limba vorbită

•o invariabil+conjunctivul verbului de conjugat: o să învăţ

•verbul a avea la indicativ prezent+conjunctivul verbului de conjugat : am să învăţ

•forme ale verbului a vrea rezultate din căderea consoanei v+infinitivul verbului de conjugat : 

oi învăţa.

 

VIITORUL ANTERIOR arată o acţiune viitoare terminată înaintea altei acţiuni viitoare. Este un timp 

verbal învechit, care a fost înlocuit în limba vorbită prin viitorul propriu-zis. Este alcătuit din: verbul

auxiliar a fila viitor+participiul verbului de conjugat: voi fi învăţat.

CONJUNCTIVUL are timpurile:

 

PREZENT, care indică o acţiune desfăşurată în prezent sau în viitor. Se formează cu ajutorul conjuncţiei

să+forme ale indicativului prezent (cu excepţia persoanei a III-a): să învăţ.

PERFECT, care indică o acţiune desfăşurată în trecut. Este alcătuit din conjuncţia să+verbul auxiliar a fi

+participiul verbului de conjugat: să fi învăţat

 

CONDIŢIONAL-OPTATIVUL are timpurile:

 

PREZENT, care indică o acţiune desfăşurată în momentul vorbirii sau în viitor. Este alcătuit din verbul

auxiliar a avea+infinitivul verbului de conjugat.

 

eu aş

tu aiînvăţa

el/ea arpărea

noi ammerge

voi aţi dormi

ei/ele ar

 

PERFECT, care indică o acţiune desfăşurată în trecut. Este alcătuit din verbul auxiliar a fi la condiţional

-optativ, prezent+participiul verbului de conjugat: aş fi învăţat.

 

IMPERATIVUL are:

 

ASPECT POZITIV

Conjugarea IConjugarea a II-aConjugarea a III-aConjugarea a IV-a

tu cântă!tu vezi!tu du!tu vino!

voi cântaţi!voi vedeţi!voi duceţi!voi veniţi!

 

ASPECT NEGATIV

Conjugarea IConjugarea a II-aConjugarea a III-aConjugarea a IV-a

tu nu certa!tu nu bea!tu nu face!tu nu dormi!

voi nu certaţi!voi nu beţi!voi nu faceţi!voi nu dormiţi!

 

 

FUNCŢIILE SINTACTICE ALE MODURILOR 

NEPERSONALE

 

INFINITIVUL exprimă numele acţiunii, al stării.

 

Subiect: A ierta este uşor.

Nume predicativ: Plăcerea lui era de a citi.

Complement direct: Elevul începe a vorbi.

Complement indirect: Incapabil de a continua, s-a aşezat.

C.c. de timp: A plecat înainte de a răsări soarele.

C.c. de mod: Musafirul a intrat fără a saluta.

Atribut verbal: Gândul de a pleca îl urmărea pretutindeni.

 

GERUNZIUL exprimă acţiuni în desfăşurare. Se formează cu sufixele –ând (văzând) şi –ind

(citind). Forma de negativ se obţine cu prefixul ne-.

Subiect: Se aude plouând.

Atribut verbal: Am văzut copii citind.

Complement indirect: S-a săturat învăţând.

Complement direct: Aud strigând.

C.c. de mod: Împinge farfuria, răsturnând-o.

C.c de timp: Ascultându-l, mă gândeam.

 

Ca adjectiv:Nume predicativ: Ea este suferindă

Atribut adjectival: Se văd coşuri fumegânde.

 

PARTICIPIUL exprimă acţiuni terminate şi suferite de o fiinţă sau de un lucru.

SUPINUL denumeşte acţiunea, starea, ca şi infinitivul. Este alcătuit din prepoziţiile de, după, la, 

pentru+participiul verbului de conjugat. Forma negativă se obţine cu ajutorul prefixului ne-, adăugat

participiului.

 

Subiect: E util de învăţat.

Nume predicativ: Maşina este de spălat.

Atribut verbal: Maşina se scris este la reparat.

Complement direct: Am terminat de învăţat.

Complement indirect: S-a săturat de spălat.

C.c. de loc: Vine de la arat.

C.c. de timp: A venit după semănat.